CBM-tkwadrat, podłogi całego świata

producenci
systemy chemiczne
twardość drewna
co trzeba wiedzieć
montaż podłóg drewnianych
ogrzewanie podłogowe
konserwacja

     
 

 

     Tu znajdziesz garść informacji, które będą przydatne w czasie wyboru ekipy montażowej, także wtedy, gdy będziesz sprawdzać, czy Twój montażysta prawidłowo wykonuje swoją pracę.

Układanie parkietu

Jaki klej zastosować do przyklejenia parkietu przemysłowego do płyty OSB? Czy konieczne jest cyklinowanie parkietu po jego przyklejeniu do płyty OSB, przy założeniu że ułożony jest równo? Cyklinowanie jest konieczne, ponieważ parkiet z drewna litego jest półproduktem i nie cyklinowany będzie użytkowany znacznie krócej, a różnice poziomu poszczególnych klepek mogą powodować wyłupywanie się drewna co powoduje zniszczenie podłogi. Może także spowodować dosyć poważne urazy u Twoich bliskich.
Klejem, który powinien zostać wykorzystany podczas montażu jest klej poliuretanowy. Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem montażu usunąć z powierzchni płyty warstwę parafiny poprzez przeszlifowanie jej.

Materiał i podłoże

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź deski w świetle dziennym, czy nie posiadają uszkodzeń powierzchni lub innych wad, sprawdź także stan techniczny podłoża.
Pamiętaj, że żaden producent nie uwzględnia reklamacji wynikających z niewłaściwie przygotowanego podłoża, wadliwej instalacji czy używania innych niż zalecane produktów do klejenia i pielęgnacji podłogi. Dostarczona partia materiału zawsze może nieznacznie różnić się odcieniem od wzorów pokazanych na zdjęciu lub we wzorniku ze względu na naturalne materiały użyte do produkcji podłóg. Po prostu tak, jak nawet Twoi bliscy, mimo, iż noszą te same nazwisko mogą mieć różne karnacje, tak i to samo drzewo może występować w różnych delikatnych odcieniach.

Podłoże

Podłogi drewniane mogą być stosowane na stabilnych podłożach takich jak np. elastyczne wykładziny podłogowe, stare podłogi drewniane i podłogi ceramiczne. Podłoża miękkie takie jak wykładziny dywanowe należy bezwzględnie usunąć, podłoże musi być równe, płaskie, suche a odchyłki płaszczyzny powierzchni nie mogą przekraczać 2 mm na 2 metrach długości, każdy rodzaj podłoża cementowego, podłoża drewniane i ceramiczne muszą być całkowicie wysuszone (maksymalna wilgotność podłoża cementowego badana higrometrem CM nie może przekraczać 2,0% a anhydrytowego 0,5%).

Zabezpieczenie przed wilgocią

układanie podłogi na podłoża cementowe lub anhydrytowe należy rozpocząć od wykonania izolacji przeciwwilgociowej, dotyczy to również podłoży ceramicznych, drewnianych, ogrzewanych i wykładzin elastycznych (np. PCV), najlepiej zastosować folię izolacyjną o grubości min. 0,2 mm, w pomieszczeniach usytuowanych na poziomie gruntu i poniżej poziomu gruntu należy stosować dwie warstwy folii izolacyjnej ułożone na krzyż dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocią.

Podłoża z wbudowanymi systemami ogrzewania podłogowego

Podłogi drewniane mogą być instalowane na podłożach ogrzewanych pod warunkiem, że maksymalna temperatura mierzona na powierzchni podłogi nie będzie przekraczać 27°C.
 Podłogi warstwowe wykonane z takich gatunków drewna jak: buk, klon, kempas nie nadają się do układania na podkładach z wbudowanym systemem ogrzewania podłogowego.

Zalecenia dotyczące montażu

Zmierz dokładnie pomieszczenie i zamontuj pierwszy rząd desek
Deski w ostatnim rzędzie nie powinny być węższe niż 5 cm
Jeśli to konieczne, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzędu
Podłogi z drewna są produktem naturalnym i każda deska posiada indywidualny odcień i fakturę, dlatego przed montażem należy je przemieszać, aby osiągnąć najlepsza kompozycję odcieni
Układaj deski podłogowe zgodnie z kierunkiem padania światła
Na podłożach drewnianych zaleca się układanie w kierunku prostopadłym do kierunku ułożenia istniejącej podłogi

Dylatacje

Podłogi bezklejowe należą do grupy podłóg pływających
Desek nie trzeba przytwierdzać na stałe do podłoża
Listwy przypodłogowe nie mogą być mocno dociskane do podłogi, należy je montować w taki sposób, aby umożliwiały swobodną pracę podłóg
Należy pozostawić od 10 do 20 mm odstępu od wszelkich na stałe zamontowanych elementów i ścian
Powierzchnie podłogi przekraczające 100 m2, lub o długości boku przekraczającej
10 m (w zależności od długości desek i zaleceń producenta, od 6 do 10 metrów) oraz przejścia miedzy pomieszczeniami muszą być oddzielone dylatacjami (przerwy między deskami łączone za pomocą listew łączeniowych).

Sposób układania podłóg jako podłogi pływającej

Przed rozpoczęciem układania desek należy wykonać odpowiednią izolację przeciwwilgociową (folia izolacyjna o grubości min 0,2 mm) oraz zastosować podkład (np. korkowy) o grubości minimum 3 mm jako warstwę izolacji akustycznej i termicznej. W przypadku, gdy instalujemy podłogę łączoną na sklejane połączenie pióro – wpust, należy zastosować klej. W trakcie instalacji nadmiar kleju należy wycierać niezwłocznie wilgotną gąbką. Układanie podłogi rozpoczyna się od lewego rogu pomieszczenia, wstawiając klin o odpowiedniej grubości między czołową krawędź deski a ścianę. Deski należy ustawić w taki sposób, aby pióra były wystawione w stronę pomieszczenia. Przy pomocy sznurka należy sprawdzić, czy pierwszy rząd został właściwie ułożony. Jeśli ściana, wzdłuż której układana jest podłoga nie jest równa, należy przyciąć odpowiednio deski z pierwszego rzędu, tak aby zapewnić właściwy odstęp dylatacyjny od ściany. Po dopasowaniu pierwszego rzędu ustala się położenie desek stosując odpowiednie kliny. Układanie następnego rzędu desek należy rozpocząć od fragmentu, który pozostał z pierwszego rzędu (jeśli jego długość zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesunięcia miedzy końcówkami desek w sąsiednich rzędach). W ten sposób należy kontynuować układanie następnych rzędów. W przypadku konieczności docinania desek do elementów wyposażenia pomieszczeń, które zostały na stałe zamocowane do podłoża, należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego odstępu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jeżeli istnieje taka możliwość, należy odpowiednio podciąć futryny, tak aby deski swobodnie wsuwały się między podłoże a obciętą krawędź. Wszystkie dylatacje należy zabezpieczyć odpowiednimi profilami wykończeniowymi. Ostatni rząd desek należy dociąć, pamiętając o pozostawieniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych. Kliny zastosowane przy instalacji podłogi, należy usunąć dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Po usunięciu klinów można rozpocząć montaż listew przypodłogowych.
 

 
         


Copyright © 2006-2021, CBM;. All right reserved.